Brooklyn Borough Prezidan Antonio Reynoso nonmen Tazin Azad pou Panel pou Politik Edikasyonèl

pibliye pa Biwo Prezidan Brooklyn Borough la Sou

BROOKLYN PREZIDAN ANTONIO REYNOSO NONMEN

TAZIN AZAD POU PANÈL POU POLITIK EDIKASYONÈL

 

Azad te travay nan divès kapasite nan gwoup defans lekòl,

asosyasyon paran yo ak lidèchip lekòl pou uit ane ki sot pase yo

 

Yon moun ki mete yon tèt echap deskripsyon otomatikman pwodwi ak konfyans ki ba

 

BROOKLYN, NY (24 Mas 2022) Brooklyn Borough Prezidan Antonio Reynoso jodi a te anonse randevou a nan Tazin Azad kòm reprezantan Brooklyn nan Panel NYC pou Politik Edikasyon (PEP). Nan randevou sa a, Azad ap travay avèk Depatman Edikasyon Chanselye a ak lòt katòz (14) manm PEP, k ap sèvi kòm defansè pou elèv, paran, ak pwofesè yo. Li pral kontinye tou yon lidè nan ankouraje aksè lang ak yon anviwònman sosyal kiltirèlman reponn ak emosyonèl pou timoun lekòl nou yo. Azad te travay nan divès kapasite nan gwoup defans lekòl, asosyasyon paran, ak lidèchip lekòl pou uit ane ki sot pase yo.

 

"Eksperyans divès Azad nan sistèm lekòl vil nou an demontre kapasite yo, panse fre, ak defans fò li pral pote nan timoun lekòl vil nou yo ak edikatè yo atravè randevou sa a," se sa prezidan Brooklyn Borough Antonio Reynoso. "Li gen yon dosye demontre ak lajè nan travay ak tout eleman nan sistèm edikasyon nou yo ak ofisyèl eli yo bay aksè a enfòmasyon, etabli priyorite bidjè, ak baryè lang pon pou fanmi yo nan Distri Lekòl 22. Mwen fyè dèske mwen sèvi kòm reprezantan Brooklyn nan sou Panel pou Règleman Edikasyon, kote mwen konnen li pral sèvi kòm yon vwa fò pou elèv yo nan lekòl piblik Brooklyn ak Vil la kòm yon antye."

 

"Mwen gade pou pi devan pou reprezante elèv yo ak paran lekòl piblik Bwouklin yo, epi travay kole kole ak manm PEP parèy mwen yo pou asire règleman edikasyon ki soti nan Depatman Edikasyon yo fèt avèk yon konsyans ak sansiblite pou divèsite kiltirèl ak lengwistik nan elèv yo ak fanmi lekòl piblik nou yo sèvi," se sa Azad te di.

 

Kòm yon manm nan PEP, Azad pral kolabore ak lòt manm yo nan PEP pou defann politik ak apwòch nan DOE ki pral plis ajanda sistèm edikasyon an nan fèmen espas ekite ak amelyore siksè akademik.

 

Yon tradiktè sètifye ak entèprèt, ki pale nan Banglan ak konpetans nan Urdu, Tazin Azad te sèvi kòm Prezidan nan Konsèy Distri 22 Paran an, Prezidan Konsèy Edikasyon Kominotè 22 a, ansanm ak ekip lidèchip Distri a, k ap travay kole ak sipèvizè lekòl ak administratè yo, osi byen ke reprezantan Federasyon Pwofesè yo ak Konsèy Distri a 37. Li se prezidan ko-prezidan nan plizyè asosyasyon paran nan Distri a 22.

 

Azad te yon lidè paran eli, ki te kenbe pozisyon lidèchip nan lekòl, distri, minisipalite, ak tribin angajman paran nan vil la. Li santre sou ekite ak enklizyon, nan kontèks edikasyonèl ak pi lwen pase, avèk konsantrasyon patikilye sou jistis rasyal ak lang pou NYC a, endijèn, elèv ki gen koulè, elèv nan lojman tanporè, elèv ki gen andikap ak nerodivergence, elèv ki pale plizyè lang, ak moun ki sosyo-ekonomikman deranje. Li te entansyonèl nan adrese rasis sistemik ak majinalizasyon yo nan lòd yo demantèlman yo.

 

Azad se yon manman twa (3) pitit lekòl piblik, dedye paran dedye ak yon òganizatè kominotè ipèr-lokal. Li se yon Mizilman Bangladèch, ak yon Brooklyn depi li te emigre nan Etazini nan lane 1998.

 

PEP konsiste de 15 manm nonmen ak Chanselier la. Chak prezidan achtè nonmen yon manm, Konsèy Edikasyon aktyèl yo chwazi yon manm, epi majistra a nonmen nèf manm ki rete yo.

 

Prezidan Brooklyn Borough la gen pouvwa ak otorite pou nonmen prèske 1,000 manm nan divès kalite òganizasyon kominotè, ajans vil yo, ak òganizasyon ki pa Peye-pwofi ki gen enpak sou avni Brooklyn ak vil la an jeneral. Prezidan Borough Reynoso pike sou asire ke yo nonmen divès kalite tablo sa yo reflete divèsite Brooklyn nan, valè ak elve vwa reprezante ki tipikman pa sou tab la.

 

###

 

"Mwen fyè dèske mwen felisite randevou Tazin Azad la nan Panel pou Règleman Edikasyon. Tazin se pa sèlman yon bon zanmi min men yo pwal pwemye fanm Mizilman Bangladèch nonmen nan panèl vil la pou Règleman Edikasyon," se sa manm Konsèy Lame Shahana Hanif te di. "Tazin te yon defansè edikasyon long ki mwen te gen privilèj pou travay avèk pandan plizyè ane. Li se yon vrè paran Brooklyn ak yon defansè reyèl pou paran imigran, toujou asire yo gen yon plas nan tab la. Travay li sou entèpretasyon Banglan ak tradiksyon nan mouvman edikasyon an te enkòde valè jistis lang mwen goumen pou chak jou nan Konsèy Minisipalite a. Mwen bat bravo pou Prezidan Antonio Reynoso pou randevou istorik sa a epi gade pou pi devan pou travay avèk tou de nan yo nan tan kap vini an."

 

"Tazin se yon pwofondman angaje ak defann defansè pou elèv BIPOC ak fanmi yo, patikilyèman moun ki imigran.  Li toujou ap fè nou sonje pou nou asire aksè langaj pou fanmi ki gen konpetans limite nan lang angle, yo dwe enklizif nan divèsite relijye, ak elve vwa a nan vwa yo. Nou tout gen pi bon defansè paske nan Tazin e nou ekstrèmman gen chans pou gen li sèvi nan Panel pou Règleman Edikasyon pou ke travay defans li ka rive jwenn menm plis moun," te di Ko-Prezidan konsèy Edikasyon konstitisyonèl Shino Tanikawa.

 

"Kowalisyon pou Timoun ak Fanmi Ameriken yo (CACF), sèl timoun pan-Azyatik ak òganizasyon defans fanmi yo, fyè pou sipòte randevou Prezidan Brooklyn Reynoso a nan Tazino Azyatik. Yon manm pwisan nan Zile Pasifik Azyatik Ameriken (AAPI) Edikasyon Kanpay Direksyon Kanpay, Tazin se yon lidè paran devwe ak defansè pou aksè lang, dezagreman done, kiltirèlman reponn edikasyon, ak lòt règleman ak envestisman ki sipòte moun ki pi majinalize nan lekòl piblik Vil New York yo, ki gen ladan elèv AAPI, ki twò souvan rann envizib. Li pral yon reflechi, angaje, ak manm komèt nan PEP la, goumen pou politik ki sant ak benefisye moun ki ap lite pi plis la," te di Anita Gundanna ak Vanessa Leung, Direktè Ko-Egzekitif nan CACF.

 

"Konpliman pou Tazin Azad. Brooklyn Borough Prezidan, Antonio Reynoso te fè pi bon chwa posib nan nonmen li kòm reprezantan Brooklyn pou PEP. Tazin te travay avèk yo, pou, pou, ak nan sèvis timoun Brooklyn ak fanmi yo pou amelyore lekòl piblik yo nan kominote yo. Li te tou yon defansè aktif ak dedye pou finansman lekòl piblik atravè NYS. Timoun yo ak fanmi Brooklyn ta dwe santi yo asire ke yo pral reprezante san patipri ak jistis," direktè Defans nan Alyans pou Bon jan kalite Zakiyah Ansari.

 

"Tazin anboche yon devlopman nan devlopman kominotè ak kwasans ki sèlman trè kèk posede. Li konnen ki sa li dwe bay tèt li pou avansman moun ki majinalize pa mank de aksè, baryè langaj, ak yon sistèm opresif nan direksyon pou minorite rasyal yo. Prezidan Brooklyn Borough la pat kapab chwazi yon asistan plis dezenterese ak enkonpwomèt Brooklyn ki pral goumen jiskaske fen kominote nou yo," te di Asistan Administratif nan Konsèy Edikasyon Kominotè 16 Silvia Belmonte.

 

"Tazin Azad se chwa ideyal pou Brooklyn Borough reprezantan nan Panel la pou Règleman Edikasyon. Mwen rekonesan anvè Tazin pou yon dekad kòm yon manman distri 22 manman, defansè edikasyon, ak zanmi. Tazin se yon analis politik byen file, yon lidè prensip, yon elèv k ap aprann ensasyabl, ak yon mason kominote san rete. Vwayaj Tazin anboche sa ki posib ak natif natal, kiltirèlman reponn angajman fanmi an. Uit ane apre premye volontè kòm yon lyezon paran Banglan ak entèprèt nan lekòl pitit li yo, li pral kounye a ap dirije vil la kòm premye paran Bangladèch pou sèvi sou PEP la. Li pral yon avantaj fòmidab nan Panel pou Règleman Edikasyon, ak fanmi nan tout vil la, nan kouraj avanse ekite ak jistis pou tout elèv lekòl piblik NYC yo," dirèktè Pwojè Nasyonal, Direktè Pwojè NYU, Sant Metwopoliten NYU pou Rechèch sou Ekite ak Transfòmasyon Lekòl yo.

kategori: Laprès Degaje