Gaye lanmou Brooklyn nan: Yon gid nan yon gwosès ki an sekirite ak an sante


Objektif nou se diminye pousantaj konplikasyon gwosès ki afekte kominote ki pi vilnerab nou yo nan Bwouklin, ki fè sa a minisipalite ki pi an sekirite pou akouche.
Biwo Brooklyn Borough prezidan Antonio Reynoso, kòm yon ajans vil New York anba Charter Vil New York, ak Fòs Travay Sante Matènèl li yo ap bay enfòmasyon ki lye ak lye a kòm yon sèvis piblik. Entansyon nou se bay enfòmasyon itil ki komen nan kominote sante matènèl lokal la ki pa ka rezonabman sijè a nan dispit, e ki kapab egzat ak pare detèminasyon pa sous ki gen presizyon pa ka kesyone. Tanpri sonje ke enfòmasyon yo bay isit la se pa konsèy medikal. Pou konsèy medikal, ou ta dwe pale ak yon founisè medikal sou sitiyasyon espesifik ou, ki pa pral kouvri pa enfòmasyon yo bay isit la.


Mizajou: 2022 - 11