Règleman FOIL


Biwo Brooklyn Borough Prezidan Antonio Reynoso FOIL Avi piblik


Tout demann anba Lwa libète Enfòmasyon (FOIL) yo ta dwe voye yo [email protected].

Brooklyn Borough Prezidan Reynoso a deziyen Ofisye Aksè Aksè se:
Rokeya Begum, Asosye Konsèy
209 Joralemon Street
Brooklyn, New York
Tel: (718) 802-2773

Nenpòt moun ki refize aksè a yon dosye gen dwa apèl. Yo ta dwe voye tout apèl FOIL yo nan [email protected].

Brooklyn Borough Prezidan Reynoso a deziyen FOIL Ofisye Apèl foil se:
Gregory Louis, Konsèy Jeneral
209 Joralemon Street
Brooklyn, New York
Tel. (718) 802-3831


Soti nan konsyans anviwònman an, Brooklyn Borough Prezidan Reynoso pral reponn a demann FOIL ak dosye elektwonik pa default. Ki kote kopi difisil yo mande oswa yon repons mande pou dispozisyon kopi difisil, Brooklyn Borough Prezidan Reynoso pwodwi dosye sa yo nan yon frè nan $ 25 pou chak paj pou fotokopi pa depase nèf pous pa katòz (9×14). Kote gwosè paj la depase nèf pous pa katòz pous, nou pral kalkile pri aktyèl la nan repwodiksyon an dapre Lwa Ofisye Piblik § 87(1). Ki kote repwodiksyon nan dosye pa fezab, oswa kote yon demann ap chèche enspekte dosye, nou pral fè dosye yo disponib pou enspeksyon nan yon dat espesifik, tan, ak kote nan Brooklyn Hall yo dwe deziyen pa Ofisye Aksè Dosye a, menm si tan an pral nan èdtan biznis regilye nan 9:00 AM a 5:00 PM. Ki kote sa aplikab, dat egzak, tan, ak kote enspeksyon sa yo pral deklare nan lèt repons lan.