Depatman


Antonio Reynoso
Prezidan Brooklyn Borough


Asher Freeman
Chief of Staff


Asher Freeman
Chèf anplwaye

Gregory Louis
Konsèy Jeneral

Alexis Rodriguez
Depite Chèf anplwaye pou Zafè Ekstèn

Yamilka Mena
Depite Chèf Anplwaye pou Operasyon yo


Astrid Cuas
Direktè bidjè kapital ak depans


Stephanie M. Guzmán
Direktè Kominikasyon

Carol-Ann Legliz
Direktè Komisyon Konsèy Kominotè


Deanna Foote
Direktè Zafè Konstitisyonèl


Daniel Abramson
Direktè Intergov. Zafè &a..


John Douglas
Direktè itilizasyon tè & Topografi


Glenda Silva
Direktè Patenarya

Lendi Yuck Yu
Direktè Règleman


Eileen Newman
Direktè Pwogram yo

Tameisha Honeygan
Direktè Resous Imèn/EEO