DepatmanDIREKTÈ YO

Asher Freeman
Chèf anplwaye
Gregory Louis
Konsèy Jeneral
Alexis Rodriguez
Depite Chèf anplwaye pou Zafè Ekstèn
Yamilka Mena
Depite Chèf Anplwaye pou Operasyon yo
Erin Wright-Buchanan
Depite Chèf Anplwaye pou Règleman

Astrid Cuas
Direktè bidjè kapital ak depans
Kristina Naplatarski
Direktè Kominikasyon
Carol-Ann Legliz
Direktè Komisyon Konsèy Kominotè
Deanna Foote
Direktè Zafè Konstitisyonèl
Ricardo Newball
Direktè Resous Imèn
Dan Abramson
Direktè zafè Entègouvènmantal
Lacey Tauber
Direktè Lejislatif
Pedro Sena
Direktè oswa Operasyon yo
Lendi Yuck Yu
Direktè oswa Règleman
Eileen Mullaney-Newman
Direktè Pwogram yo

ANPLWAYE


Egzekitif

Annabelle Zhuño

Bruno Daniel Garcia

Sergio DeJesus

Iqra Shafiq


Depite Prezidan Borough

Rev. Kimberly Council


Resous imen/EEO

Lily Wong

Felicia Santiago


Sèvis Constituent

Maritza Velez-Luyando

Michelle Wheeler

David Burgoa

Fleurika Ambroise

Elitsa Markova


Kominikasyon

Joe Frizzell

Isabel Pano Sheppard

Alicia Rey-Miller

Hunter Rabinowitz


Kominote Kominote yo

Bianca Stephenson


Konsèy pou Prezidan Borough la

Corina M. Lozada

Rokeya Begum


Enfòmasyon teknoloji

Jezi Marshall


Peyi Itilize & Topografi

Kellie O'Brien

Jessica Kallo

Ethan Nash

Brit Byrd


Politik

Donavan Swanson

Ana Me-Powers


PROGRAMS

Roslyn Campbell

Samantha Freire

Jamal Pollard

Dalia Turner


Zafè Entègouvènmantal ak Randevou

Jacob Eisdorfer


Operasyon

Elnura Musazade

Bidjè George

Neil Johnson


Asosye

Winston Klapper


Zafè Kominotè

Cheikh Gueye

Hassaan Chaudhary


Mizajou: 2023 - 08 - 21