Brooklyn Prezidan Antonio Reynoso gen tout pouvwa a 'Ti Bibliyotèk gratis' Building Sesyon Building

pibliye pa Biwo Prezidan Brooklyn Borough la Sou

BROOKLYN PREZIDAN ANTONIO REYNOSO GEN TOUT POUVWA A 'TI BIBLIYOTÈK GRATIS' SESYON BILDING

 

Chak nan 13 'Ti Bibliyotèk gratis' yo bati yo pral kay nan Brooklyn NYPD presi, pwomosyon alfabetizasyon nan kominote sa yo

BROOKLYN, NY (Me 9, 2022) Brooklyn Borough Prezidan Antonio Reynoso te òganize yon 'Ti Bibliyotèk gratis' nan Brooklyn Hall ak sipò nan men ofisye NYPD ak eksploratè yo, osi byen ke H.A.L.T.H pou Jèn ak manm kominote yo. Baze nan Hudson, Wisconsin, misyon an nan òganizasyon an Ti Library gratis se yo dwe yon katalis pou bati kominote a, enspire lektè, ak agrandi aksè liv pou tout atravè yon rezo mondyal nan bibliyotèk volontè ki ap dirije ti kras bibliyotèk gratis. Twous bibliyotèk gratis ki bati nan Brooklyn Hall pral rete nan Sid Brooklyn presi, pwomosyon alfabetizasyon nan kominote sa yo. Presi nan Brooklyn North te resevwa ti twous bibliyotèk gratis deja.

 

"Yon fason asire w ke dife fè bagay sa yo fè nan nenpòt kominote ak wè rezilta, se rantre nan fòs ak gwoup miltip ki gen menm objektif la nan tèt ou. Evènman nou an te yon egzanp pafè nan sa," te di Brooklyn Borough Prezidan Antonio Reynoso. "Nou remèsye tout patnè nou yo ki te ede òganize evènman kominote sa a epi pote nouvo, fason kreyatif ankouraje alfabè nan kominote Brooklyn nou yo."

 

"Patwouy Brooklyn South onore ak fyè pou patisipe nan inisyativ nòb sa a, pwomosyon alfabetizasyon nan kominote nou yo, ak patnè nou yo nan Biwo Prezidan Brooklyn Borough la, ti òganizasyon bibliyotèk gratis, ak H.A.L.T.H pou Jèn yo," se sa Chèf Asistan Chèf Michael Kemper, kòmandan Ofisye Patwouy Brooklyn Brooklyn.

 

"Li se yon onè yo dwe yon pati nan inisyativ sa a yo bati epi mete ti bibliyotèk gratis nan 13 Brooklyn Sid NYPD presi. Nou remèsye Biwo Prezidan Brooklyn Brooklyn pou don jenere yo, NYPD pou sipò yo nan pwogram sa a, ak ti òganizasyon bibliyotèk gratis pou pwomosyon kontinyèl yo nan lekti, divèsite, ak alfabetizasyon," te di Ko-fondatè H.A.L.T.H. pou Jèn Heather Butst.

 

13 'Ti Bibliyotèk gratis' yo te achte anba administrasyon an Adan pandan tan li kòm Prezidan Brooklyn Borough. Yo te ranvwaye bilding lan akòz pandemi COVID-19 la.

 

###

kategori: Laprès Degaje