Brooklyn Borough Prezidan Antonio Reynoso, Brooklyn pou tout moun, Inc. Lame Premye Distribisyon Manje

pibliye pa Biwo Prezidan Brooklyn Borough la Sou

Distribisyon manje pral sipòte 100 pwogram jou ferye lokal yo

Patnè nan distribisyon an enkli Aetna, Federasyon Panyòl, Hunts Pwen Pwodui mache, Grid Nasyonal, Asosyasyon Nasyonal, Alyans Vil New York, Pons Bank, ak Wegmans

BROOKLYN, NY (18 novanm 2022) - Brooklyn Borough Prezidan Antonio Reynoso, nan kowòdinasyon ak kòporasyon charitab vil li Afilye Brooklyn pou tout moun, Inc., jodi a te òganize premye distribisyon manje administrasyon an, sipòte prèske 100 pwogram jou ferye lokal Brooklyn. Atravè parennaj ak sipò nan nèf òganizasyon, òganizasyon yo k ap resevwa ONG yo chak te resevwa de kodenn frizè, yon bwat nan bwat machandiz ak lanmidon, ak pasèl miltip nan fwi asòti ak legim. Sipòtè ak sipòtè prezidan Borough Reynoso a te gen ladan Aetna Pi bon Sante nan NY, Federasyon Panyòl, Lachas Pwen pwodwi mache, Wa Plaza / Macerich, Grid nasyonal, Asosyasyon Sipèmaket Nasyonal, Alyans Vil New York, Alyans Pons, ak Wegmans.

"Fanmi yo nan tout Brooklyn santi ensekirite manje ak enpak yo nan pri segondè nou yo k ap viv chak jou nan ane a, men espesyalman alantou jou ferye yo lè tout moun vle selebre ak moun yo renmen ak eksprime kilti yo nan manje. Nou dwe adrese pwoblèm sa yo sou yon pi gwo echèl, fè manje ak nitrisyon plis aksesib ak dirab pou tout moun," se sa prezidan Brooklyn Borough antonio Reynoso. " Se konsa, anpil òganizasyon nan tout travay minisipal nou an san pran souf pou kreye aksè a manje pou kèk nan rezidan ki pi vilnerab nou yo, epi yo bezwen sipò pou kontinye fè travay sa a. Mwen rekonesan anvè san bi likratif nou an, Brooklyn pou tout moun, ak tout patnè jenere nou yo ki te kapab reyini ansanm pou bay òganizasyon sa yo ki te ajoute sipò sezon sa a, ki fè Jou Aksyon de Gras sa a yon ti jan pi fasil pou vwazen nou yo."

"Mete moun yo nan Brooklyn premye se nimewo nou yon sèl priyorite nan Brooklyn pou tout pandan sezon fèt sa a jan nou batay ensekirite manje. Nou fyè dèske nou kondwi vizyon Prezidan Borough nou an pou kreye yon Brooklyn ki se pou tout Brooklynites. Nou rekonesan pou tout sipòtè nou yo ak sipòtè ki kwè nan travay nou yo ak sèvis nou yo," te di Brooklyn pou tout moun, Inc. Prezidan Komisyon Konsèy Dr. Debbie Almontaser.

ONG yo Brooklyn lokal yo chwazi yo dwe yon pati nan Prezidan Borough Reynoso ak Brooklyn pou tout distribisyon manje Aksyon de Gras a te tout 501 (c) (3) òganizasyon yo. Nan pake manje yo, òganizasyon yo te resevwa kodenn, lanmè, asòti ki pa peri, fwi, ak legim pou ede ranfòse pwogram Jou Aksyon de Gras yo semèn pwochèn. 100 òganizasyon yo kouvri minisipalite a.

"Aetna Pi bon Sante nan NY fyè pou patnè ak Brooklyn Borough Prezidan Antonio Reynoso ak ekip li a epi kontribye nan distribisyon manje a nan kominote a granmoaj pandan selebrasyon sa a Mèsi," se sa ke Devlopman Kominote Senior ak Manadjè Kont Aetna Pi bon Sante nan NY Maria Delgado.

"Avèk enflasyon ak lòt defi fè fas a New Yorkers, li pi enperatif pase tout tan asire ke fanmi yo ka jwenn kèk responsablite epi yo gen manje sou tab la pandan jou ferye yo. Federasyon panyòl la fyè pou patnè ak Brooklyn Borough Prezidan Antonio Reynoso ak volontè pou sipòte manm kominote yo, raple Nouyòkè yo pa janm poukont yo, epi ranfòse vil an jeneral nou an," se sa Prezidan Federasyon Frankie Miranda.

"Hunts Pwen an pwodwi mache eksite pou patnè ak Brooklyn Prezidan Antonio Reynoso pandan semèn nou an nan bay. Mache a se nan biznis la nan manje moun, e nou rekonesan anvè fòs yo ak Prezidan Borough Reynoso pou sipòte fanmi manje yo pandan sezon fèt la," Hunts Point Pwodwi Mache CEO Phillip Grant.

"Wa Maserrich la rekonesan pou sipò Prezidan Borough nou an pandan donasyon kodenn ane sa a. Atravè patenarya nou an, nou te kapab distribye 150 Mèsi a moun ki nan kominote Brooklyn nou yo ki pi bezwen. Nou gade pou pi devan pou sipò prezidan Borough la ane pwochèn pandan nou ap kontinye tradisyon fèt sa a," se sa ke Manadjè Senior Senior, Maketing of Kings Plaza Dawn Simon.

"Brooklyn Hall Borough distribisyon Mèsi a bay anpil sipò ki nesesè pou ede fanmi yo fè fas a ensekirite manje, jan yo ogmante pri yo ap mete yon souch finansye sou anpil kay. Volontè anplwaye nou yo angaje nan bay tounen pandan moman espesyal sa a nan ane a pou fanmi yo ka jwi yon repa jou ferye. Grid nasyonal angaje nan kolabore ak moun ki gen enterè yo kreye yon avni pi ekitab pou chak kominote ak kliyan nou sèvi," direktè Grid Nasyonal nan Kominote - Angajman Kliyan Rene McClure.

"Nou kontan patnè ak Brooklyn Borough Prezidan Antonio Reynoso nan distribisyon jou Aksyon de Gras ane sa a. Li se yon onè pou retounen nan kominote yo kote nou ap viv ak sèvi," direktè Relasyon Gouvènman an nan Asosyasyon Nasyonal Sipèmaket Lame Nelson Eusebio. "Gen anpil bezwen yo deyò, men nou espere mete yon souri sou figi yon fanmi konnen ke yo gen manje pou selebre sezon fèt la."

"Nan yon moman kote anpil Nouyòkè yo ap fè eksperyans ensekirite manje, Lapòs Bank trè kontan patnè ak Biwo Prezidan Brooklyn Borough la epi sipòte pwogram distribisyon manje li yo pandan sezon fèt jou ferye sa a," di Prezidan Bank Carlos Naudon. "Ponce Bank gen yon istwa fò pou yo te reponn lè kominote yo nan bezwen ak pwogram sa a se yon anfòm natirèl pou nou pandan n ap sipòte Prezidan Brooklyn Borough la ak anplwaye li yo nan fè yon diferans reyèl nan lavi moun ak fanmi yo pandan moman difisil sa yo."

"Wegmans eksite pou patnè ak Prezidan Borough Antonio Reynoso sou "Brooklyn pou tout" Distribisyon manje Mèsi a. Nou fyè pou sipòte founisè manje kominotè ki baze nan kominote a nan batay ensekirite manje. Kòm yon konpayi fanmi, inisyativ sa a espesyal pou nou. Li raple nou ke nou tout fanmi ak pran swen youn ak lòt," te di Wegmans Brooklyn Manadjè Christopher Mickens.   

"Mèsi a se yon tan yo reflete, rekonesan, ak sipòte kominote yo nou sèvi yo. Se poutèt sa restoran vil nou an, ba, ak nayklib yo fyè pou rantre nan ak lòt lidè kominotè yo pou sipòte efò Prezidan Antonio Reynoso a pou asire ke vwazen nou yo atravè Brooklyn jwi yon repa bèl bagay jou Alyans NYC a.

###

kategori: Laprès Degaje