BROOKLYN PREZIDAN ANTONIO REYNOSO NONMEN KONSÈY KIMBERLY KÒM DEPITE PREZIDAN MINISIPALITE A

pibliye pa Marshall Byler Sou

Konsèy Rev. Pral sèvi kòm yon operasyon ekstèn pou Prezidan minisipalite a, pandan y ap dirije travay lafwa ki baze sou lafwa ak lòt pwojè espesyal pou Administrasyon an

Randevou Konsèy la efikas 17 avril 2023

***FOTO NAN KONSÈY REV. KI DISPONIB ISIT LA ***

BROOKLYN, NY (31 mas 2023) - Prezidan Brooklyn Borough, Antonio Reynoso jodi a te anonse randevou a nan Reveran Kimberly Konsèy kòm Prezidan Depite Minisipalite. Nan nouvo wòl li a, Konsèy Rev. pral sèvi kòm yon ekstèn ranplasan pou Prezidan Borough la, pandan y ap tou dirije travay lafwa ki baze sou lafwa ak lòt pwojè espesyal pou administrasyon an. Anvan nouvo wòl li, Rev. Council te sèvi kòm Asistan Pastè nan Greater Mount Pleasant Legliz batis nan Crown Heights, Brooklyn depi 2021 anba Ansyen Pastè Rev. Dr Randy L. Ware. Randevou li efikas 17 avril 2023.

"Istwa Konsèy Rev. a nan sèvis kominotè espesyalize ak travay lafwa ki baze nan Brooklyn pral pote travay administrasyon nou an te dedye a pou ane ki sot pase a nan nivo kap vini an," te di Brooklyn Borough Prezidan Antonio Reynoso. "Minisipalite nou yo ak vil sa a ap fè fas a defi grav kounye a - pwoblèm tankou lojman endijèn ak alèz, ensekirite manje, ak pè vyolans ak pèt. Pandan plizyè ane, Kim te travay ansanm ak kominote nou yo pou adrese inegalite sa yo epi envoke chanjman moun ka santi yo nan lavi chak jou yo. Li nan ekspètiz sa a ak angajman pou pèp nou an ki te fè Kim yon konkiran feròs nan kanpay li pou Prezidan Borough nan 2021, e poukisa mwen tèlman rekonesan ke nou rantre nan fòs yo nan non 2.6 milyon Brooklynites nou kounye a gen privilèj pou rele konstitiyan nou yo."

"Mwen te dedye karyè mwen nan kominote yo ak moun nan Brooklyn, konsantre sou jwenn fason yo pi byen lavi ak ranfòse opòtinite pou tout moun. Depite Prezidan Borough ban m opòtinite pou m pote travay sa a nan yon pi gwo nivo, nivo minisipalite ansanm ak yon kòlèg mwen te respekte. Dakò ak apwòch Prezidan Borough Reynoso a, priyorite politik yo, ak estrateji jeneral yo rive jwenn pi fò avni an, ki pi dirab pou tout Brooklynites, mwen gade pou pi devan pou bati vizyon sa a pou dè milyon de moun ki rele bèl kay sa a," se sa Rev. Kim Council te di.

Rev. Konsèy te sèvi kòm Bibliyotèk Referans pou konnen plis anlè moun sa a - Li te sèvi tou kòm Sekretè Komisyon Konsèy la ak Direktè Egzekitif nan Sant Lavi Fanmi Berean / Fanmi, Prezidan Kòporasyon Devlopman Lojman Lès Brooklyn, ak Prezidan Asosyasyon Bibliyotèk Lalwa nan Greater New York. Li kounye a chita sou Komisyon Konsèy Egzekitif lafwa pou defann Chanjman Lafwa, yon patenarya nan pastè fi, lidè klèje yo, founisè sèvis kominotè yo ak ofisyèl eli yo; sèvi kòm Vis Prezidan Komisyon Konsèy la nan Kòporasyon Devlopman Lokal nan Lès New York; ak chita sou konsèy konsiltatif Règleman Sante Dreyfus ak Sant Rechèch la.

Rev. Kimberly Konsèy te konsakre lavi li nan sèvis kominotè, ki te dirije pa lafwa li ak aksepte apèl la nan ministè. Li se yon ansyen pwofesè lekòl dimanch, ki te sèvi kòm sipèentandan Depatman Jèn adilt epi anseye sou fanm ak jistis sosyal nan Legliz Batis Istorik Berean nan Brooklyn.

Depi lè sa a, sèvis li te kouvri pwoblèm ak fwontyè. Li te mennen pwogram yo bati lojman abòdab, òganize pantalon manje, epi li devlope aktivite anrichisman jèn ak pwogram prevansyon vyolans nan Bwouklin kòm Direktè Egzekitif Nan Kominote Berean ak Sant lavi Familyal. Nan 2019, Konsèy Rev. te nonmen tou pou sèvi nan Fòs Travay Entènasyonal HBCU a, ki te travay pou ogmante $ 10 milyon dola nan kat ane pou kreye dotasyon nan tout kolèj istorikman akredite istorikman Nwa ak Inivèsite, ki gen ladan kèk enstitisyon majorite nwa tankou Pwòp Medgar Brooklyn nan pa Prezidan Entènasyonal Alpha Kappa Alpha Alpha Sority Incorporated.

"Jodi a se yon gwo jou pou Brooklyn jan nou felisite Konsèy Kim kòm nouvo Prezidan Depite nou an! Kim se yon lavi Brooklyn ki konprann bezwen yo nan tout minisipalite a ak yon adisyon ekstraòdinè nan ekip Borough Antonio Reynoso a," te di yonsenbòl fanm Nikki Lucas. "Nouvo Prezidan Borough nou an se yon fanm nan entelektyèl, insight, ak entegrite ke mwen gen konfyans pral amelyore ekip la. Mwen gade pou pi devan pou travay avèk Kim pou pote anpil resous ki nesesè nan Distri a60yèm asanble."

"Konpliman pou Prezidan Borough Reynoso pou nonmen Kim Konsèy Depite Prezidan Brooklyn. Li se vrèman yon mason kowalisyon e li te demontre lanmou li pou rezidan Brooklyn," te di ansyen manm Kongrè a Ed Towns.

"Mwen kontan wè Kim etap nan wòl depite Brooklyn Brooklyn Prezidan. Mwen te konnen Kim yo dwe yon lidè fò ak ekstrèmman pasyone sou leve kominote nou an. Mwen ap chèche pou pi devan pou kolabore avè l 'ak lidèchip li nan Borough Hall," se sa Konsèy Sandy Enfimyè te di.

"Leve nan Bwouklin, Kim kaptive lespri a nan sa Bwouklin te ye ak sa li ka vin. Travay pwofesyonèl li pou plis pase 20 ane nan youn nan premye minis new York la ak pi ansyen konpayi lwa yo te ekspoze li nan lwa ak pratik ki souvan entèseksyon ak politik. Anplis, pasyon li pou bati kominote a ak volontè nan zòn edikasyon, lojman, ak livrezon manje fè li yon chwa ekselan pou pozisyon sa a," te di Reveren Clinton Miller, Pastè nan Legliz Memorial Brown. "Kòm yon minis òdone, Lafwa Konsèy Rev. te enfòme apwòch ekimenik li nan espirityalite. Nan yon minisipalite kote gen divèsite tradisyon lafwa sa yo, fòmasyon li pral yon avantaj nan sèvis li. Nan non Legliz Memorial Brown, anpil legliz ak rezidan nan SantRal Brooklyn, nou selebre randevou Prezidan Reynoso a nan Kim Konsèy kòm Prezidan Depite Borough. Konpliman pou Kim ak Brooklyn."

Konsèy Rev. te resevwa yon bakaloreya nan Arts degre nan North Carolina Central University ak yon

Mèt Syans nan Bibliyotèk Syans nan Enstiti Pratt. Li ap viv nan Cypress Hills avèk pitit fi li ak pitit gason l '.

###

kategori: Laprès Degaje