Antonio Reynoso

Eli kòm premye prezidan nan Latino Brooklyn Brooklyn, Antonio Reynoso se yon natif natal nan Brooklynite, ki fèt ak leve ansanm ak de sè nan Sid Williamsburg a imigran dominiken. Lavi Antonio te genyen se te youn nan ensekirite finansye ak reliance sou benefis sosyal pandan li t ap travay tou e li te kontribye nan lavi fanmi l. Sepandan, li te jwenn opòtinite nan edikasyon.

Edikasyon se te kle pou fè li nan lavi, e paran l te panse kwayans sa a nan yon jèn Reynoso. Li te ale nan La Salle Academy sou yon bous detid konplè epi li te resevwa yon BA nan Syans Politik soti nan Le Moyne College nan Syracuse, New York, tou sou yon bousdetid.

Aprè gradyasyon, li te retounen nan Brooklyn epi li te kòmanse travay pou Asosyasyon Òganizasyon Kominotè pou Refòm Kounye a (ACORN), yon koleksyon entènasyonal nan òganizasyon kominote otonòm ki defann pou fanmi ki pa gen anpil revni ak modere.

An 2009, li te antre nan anplwaye Konsèy Minisipalite a Diana Reyna, k ap travay nan sèvis konstitiyan epi byen vit leve vin Chèf anplwaye yo. Lè tèm konsèy la limite te desann Antonio Reynoso, pou la pwemye fwa, kouri pou biwo elektoral kòm yon kandida pou ranplase ansyen konseye li kòm Konsèy Minisipalite a pou Konsèy Distri 34, ki reprezante pòsyon nan Bushwick, Greenpoint, ak Williamsburg nan Brooklyn, ak Ridgewood, Queens.

Kòm yon manm nan Konsèy Minisipal la, Antonio Reynoso te demontre angajman li pou defann rezidan yo li te reprezante, e dè milye plis nan vil la avèk bezwen menm jan an. Li te konsantre enèji li sou bon jan kalite-lavi, ki gen ladan jesyon dechè, politik, sekirite lokatè, transpò, ak tè-itilize kote li te pran plon an nan defann pou rezon ki fè Bushwick, Brooklyn.

Lè l ap fè eksperyans ak enjistis temwen nan plizyè aspè nan lavi chak jou, li te konsakre karyè li pou defann fonse, lejislasyon pwogresif ki amelyore lavi fanmi li, zanmi li, vwazen li, ak konstitiyan yo.

Kòm de fwa Prezidan Komite Sanitasyon an, li te gen yon enpak renonse sou yon gwo enkyetid ki te afekte tou de anviwònman an, ak sante nan New York, jan li te mennen akizasyon an pou redwi tòn fatra nan Nò Brooklyn pa 50 pousan. Kòm dè milye de Nwa ak Latino New Yorkers yo te abitrèman sispann ak frisked pa manm nan NYPD a, Reynoso te enstrimantal nan pasaj Dwa pou konnen Lwa pou konnen Lwa sou Temwen Jewova yo ap monte nan asèlman nan lokatè konstriksyon pa pwopriyetè kay ki pa enstriksyon lè l sèvi avèk konstriksyon ak reparasyon kòm mòd asèlman pa fè rezidans entansif, Reynoso te gen yon wòl enpòtan nan pase Lwa sekirite Lokatè pou pwoteje dwa lokatè yo.

Koulye a, Reynoso ap sèvi Brooklyn pou fè kapital pwogresis la nan mond lan pa bati sou dosye vaste li nan Konsèy Minisipal la. Jimo Reynoso a gide prensip nan tout lavi li, te toujou konsèp nan jistis ak ekite, e li te pwomèt pou goumen chak ak chak jou bay tout Brooklynites opòtinite pou yo pwospere ak reyisi. 

Antonio Reynoso ap viv nan Williamsburg ak madanm li ak de pitit gason.